पार्टीप्रतिको योगदान र समर्पणले चारै मन्त्रीले मलाई निजी सचिव रोजे : किरणबहादुर कार्की
 
"/> पार्टीप्रतिको योगदान र समर्पणले चारै मन्त्रीले मलाई निजी सचिव रोजे : किरणबहादुर कार्की
 
"> पार्टीप्रतिको योगदान र समर्पणले चारै मन्त्रीले मलाई निजी सचिव रोजे : किरणबहादुर कार्की
Navigation
आजको टीभी
पार्टीप्रतिको योगदान र समर्पणले चारै मन्त्रीले मलाई निजी सचिव रोजे : किरणबहादुर कार्की